Pavel Nechala

Bajan zneužíva Petržalské noviny, Nechala ho za to žaluje na súde

Autor: Pavel Nechala
Publikované november 3, 2014


Hoci Petržalské noviny prestali plniť svoje primárne novinárske poslanie dávno, s blížiacimi voľbami ich premena na Bajanovu agitku financovanú z verejných finančných prostriedkov naberá na intenzite. Princípy etiky, ktoré si u nás ctí väčšina profesionálnych novinárov, opustili dávno, teraz sa zrejme pod taktovkou starostu rozhodli aj porušovať zákon.

Najprv septembrové vydanie Petržalských novín uverejnilo dva osočujúce listy čitateľov a vyjadrenie šéfredaktorky novín proti nezávislému kandidátovi na starostu Pavlovi Nechalovi. Potom Pavel Nechala požiadal o právo na vyjadrenie proti vymysleným obvineniam – využil aj ustanovenie zákona s právom na odpoveď. Bez úspechu. Preto sa rozhodol na Petržalské noviny (de facto na starostu Bajana) podať žalobu.

Pre koho sú noviny určené

Noviny vydávané mestskou časťou neumožňujú bezplatné a objektívne informovanie o protikandidátoch starostu Bajana, aj keď v tohto ročnom rozpočte išlo na ich vydávanie viac ako 100.000 euro. Naopak dlhodobo mal starosta v týchto novinách veľký priestor a s blížiacimi komunálnymi voľbami sa stali hlavným komunikačným nástrojom súčasného starostu. V poslednom čísle č. 21 sa meno Vladimír Bajan nachádza až 22 –krát a výraz „starosta“ vo význame s jeho osobou až 35 – krát. Bude tento „zatiaľ rekord“ v nasledujúcom čísle prekonaný?

Petržalské noviny označil Pavel Nechala za „diskrétny generátor peňazí a publicity pre vyvolených“ už v máji tohto roku. „Starosta Vladimír Bajan sa však nezastavil ani pri dodržiavaní povinností podľa Tlačového zákona a preto som nútený sa brániť súdnou cestou,“ vysvetľuje Nechala svoj krok, ktorý považuje ako posledné riešenie na zastavenie starostovej mašinérie klamstiev.

Petržalské noviny ročník 20, číslo 19, zo dňa 19.09.2014 v rozpore so svojou praxou uverejnili na strane č. 3 v rubrike „Občiansky ring“ dva osočujúce listy „čitateľov“ a vyjadrenie šéfredaktorky v konflikte záujmov voči Pavlovi Nechalovi ako kandidátovi na starostu Petržalky. „Aj keď mi boli doručené emaily iných čitateľov s opačným názorom adresované redakcií, tie uverejnené neboli. Svedčí to o silnej politizácií tohto periodika.“, dodáva Pavel Nechala. V zmysle oprávnení z Tlačového zákona P. Nechala podal žiadosť o uverejnenie odpovede, ktorá bola V. Bajanom zamietnutá. Zostáva preto iba možnosť brániť sa na súde.

„Vo svojom volebnom pláne Petržalka 2014 som sa zaviazal zvýšiť objektivitu informovania prostredníctvom webovej stránky a novín vydávaných Petržalkou. Bude to jedno z prvých opatrení, ktoré zavediem v prípade úspechu v novembrových voľbách.“, uviedol P. Nechala.

Postupy v rozpore so zákonom

Pozadie vydávania Petržalských novín prešetruje už Úrad pre verejné obstarávanie SR. Mestská časť Bratislava – Petržalka uzatvorila v roku 2003 exkluzívnu zmluvu so spoločnosťou VYDAVATEĽSTVO M. R. K., na základe ktorej mestská časť „formálne“ vydáva Petržalské noviny. V súčasnosti je uzatvorený už dvanásty dodatok k predmetnej zmluve, pričom obsahom služieb poskytovaných spoločnosťou VYDAVATEĽSTVO M. R. K. je aj tlač a distribúcia Petržalských novín. Napriek tomu, že obstaranie týchto služieb nie je vylúčené zo Zákona o verejnom obstarávaní, k uzatvoreniu predmetnej zmluvy, a teda k zadaniu zákazky na tlač a distribúciu došlo bez akéhokoľvek verejného obstarávania.

Pri zadaní tejto zákazky preto mestská časť postupovala v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní, keďže sa žiadne verejné obstarávanie vôbec neuskutočnilo. Na základe podnetu Pavla Nechalu vykonáva Úrad pre verejné obstarávanie SR kontrolu postupu  Mestskej časti Bratislava – Petržalka pri uzatvorení vyššie uvedených zmlúv. Pavel Nechala: „Vyjadrujem sklamanie, že obštrukciami v podobe včasného nepredloženia potrebných podkladov zo strany mestskej časti, nebude pravdepodobne rozhodnuté do konania komunálnych volieb. Aj keď podnet bol podaný už v máji 2014! Čo samozrejme vyhovuje súčasnému starostovi V. Bajanovi.

Tento blog bol pôvodne zverejnený na webe SME.