Pavel Nechala

Politici zásadnú zmenu neprinesú

Autor: Pavel Nechala
Publikované apríl 14, 2016


Môžu k zlepšeniu stavu spoločnosti prispieť podnikatelia?

Tento blog bol pôvodne publikovaný na portáli eTrend.

Frustrácia a nespokojnosť slovenskej verejnosti priniesla prekvapenie vo voľbách aj po nich. Na dvoch hlavných odkazoch týchto volieb sa však zhodnú prívrženci koalície aj opozície. Prvým je, že riadenie štátu spôsobom hľadania riešení výhradne akútnych problémov a zanedbávaním „neprioritných“ oblastí zlyháva. A druhým nadväzujúcim, že si to uvedomujú aj voliči a neváhajú moc zveriť aj predstaviteľom radikálnych síl v spoločnosti, aby zmenu dosiahli. Kľúčové tromfy však nie sú v rukách politikov. Držia ich predstavitelia súkromného sektora, kde pracuje väčšina obyvateľstva.

Vzťah podnikateľov k vývoju spoločnosti a jej problémov

Prevažujúcim je pozícia „čierneho pasažiera“, ktorý si problémy uvedomuje, ale spolieha sa, že zmenu vykoná niekto iný na svoje náklady. Častým je aj participovanie na systéme, ktorý nedovoľuje vybudovanie moderného a fungujúceho štátu. A samozrejme za podnikateľov sa vydávajú aj osoby a obchodné spoločnosti, ktorých cieľom nie je vyvíjanie podnikateľskej činnosti za účelom dosiahnutia zisku, ale iba dosiahnutie zisku.

Najčastejším argumentom zo strany podnikateľov je, že to nie je ich záležitosť riešiť problémy krajiny. Môžu sa však podnikatelia spoľahnúť, že ak politici opäť zlyhajú, nebudú následky znášať rovnako alebo vo vyššej miere? Možno považovať problémy školstva za problémy výhradne učiteľov a rodičov? Problémy zdravotníctva za problémy lekárov, sestričiek a pacientov? Alebo problémy nekvalitnej verejnej správy za výhradne problémy politikov?

Spôsobov ako pozitívne prispieť k zlepšeniu stavu spoločnosti zo strany podnikateľov je viacero. Potrebná je však vyššia angažovanosť ako iba podpora charitatívnych akcií alebo jednotlivého projektu. Rovnako presadzovanie sektorových podnikateľských záujmov alebo zasadzovanie sa za slabé alebo všeobecné a nekontrolovateľné opatrenia nemá nádej na výraznejšiu zmenu. Čo slovenská spoločnosť potrebuje sú jasne formulované opatrenia v problematických oblastiach a ich presadenie.

Podnikateľský sektor má potenciál

Podnikateľský sektor má potenciál, aby takéto riešenia formuloval, predložil ich na verejnú diskusiu a vytvoril silnú objednávku u predstaviteľov štátu na ich prijatie. Opakovanie všeobecných konštatovaní o napríklad zlej vymožiteľnosti práva už dávno nestačí. Stav polície, prokuratúry a súdov nie je nereformovateľný a podnikatelia môžu za pomoci odborníkov, mimovládok formulovať presné opatrenie, ktoré zmenu prinesú. Municipalizácia miest, profesionalizácia štátnej správy, zlepšenie stavu slovenského zdravotníctva a ďalšie oblasti, kde je zmena potrebná, tiež môžu zmeniť aj podnikatelia. Začať sa dá aj malými krokmi, napríklad nastavovaním etických pravidiel v obchodných vzťahoch.

A čo tak pomoc migrantom integrovať sa do spoločnosti? Ak si myslíte, že je to úplne mimo, potom nemecké firmy sú opačného názoru. Jednoducho, spoločnosť takéto riešenie potrebuje a nemecké firmy sa nechcú iba prizerať: „Spoločne môžeme niečím pohnúť – pre našu krajinu a ľudí, ktorí tu žijú.“ https://www.wir-zusammen.de