Miroslav Beblavý

Ako som sa nechal ošetriť v Pente zadarmo (a vy sa môžete tiež)

Autor: Miroslav Beblavý
Publikované apríl 7, 2017


Tento blog napísal môj asistent Oskar Dvořák, ktorý sa dlhodobo venuje zdravotníctvu. Reaguje na chorú situáciu, ktorá vznikla za vlády SMERu.

Podľa zákona Vás musia objednať a ošetriť v každom zdravotníckom zariadení, ktoré má zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou. No v zariadeniach Pro Care vlastnených Pentou sa ľudia nevedeli nijako dovolať tohto svojho práva… kým nezaplatili dodatočné peniaze. Pro Care už dostal pokutu za porušovanie zákona, ale v praxi to pokračovalo ako doteraz. Preto sme sa rozhodli vyskúšať, či sa vieme domôcť svojich práv a poskytnúť ostatným návod ako na to. Tu je:

Moja situácia nie je odlišná od tej, v ktorej sa každodenne ocitnú tisícky Slovákov. Dostanete od svojho lekára výmenný lístok a idete si zháňať špecialistu – v mojom prípade chirurga. Prirodzene, vyskúšate najprv najbližšie polikliniky alebo nemocnice, kde sa pred ambulanciou často dozviete, že vás zoberú až o niekoľko mesiacov, prípadne skôr, pokiaľ si priplatíte. Po naliehaní, že si nemôžete dovoliť platiť a ani čakať niekoľko mesiacov, vám oznámia, že si môžete sadnúť do čakárne medzi desiatky ďalších ľudí s tým, že v čakárni strávite pravdepodobne celý deň a na rad sa aj tak nemusíte dostať. Takýchto dní sa zvyčajne opakuje viacero a človek má následne na pleciach veľkého žrúta času, komplikácie v práci s vybavovaním voľna, ďalšie finančné náklady spojené s cestovaním a mnoho iných problémov. Okrem toho, ak vás lekár nechá sedieť v čakárni celé dni a očividne vpúšťa do ambulancie všetkých okrem vás, alebo vás aj vyšetrí s veľkou neochotou a pofidérnou kvalitou, tak málokto vie, kde sa môže ďalej so svojou sťažnosťou obrátiť.

V prípade, že sa rozhodnete ísť do jednej z polikliník ProCare (alebo iných súkromných zdravotníckych zariadení) spadajúcich pod Pentu, tak spomenutá bariéra do ambulancie lekára je umocnená ešte recepčným pultom s dobre vytrénovanou armádou recepčných, ktoré vás pomocou naučených fráz bez zaplatenia nepustia ani pred ambulanciu lekára.

Povinnosť bezplatného vyšetrenia

Zákon ale jasne hovorí, že s výmenným lístkom od všeobecného lekára vás musí bezplatne vyšetriť každý špecializovaný lekár. Aj ten v ProCare. Recepčné vám, ale pred samotným vyšetrením predostrú ponuku rôznych klientskych programov, čo väčšina ľudí pochopí tak, že bez ich zakúpenia ich lekár nevyšetrí, a tak sa na opätku otočia a odídu. Nenechajte sa ale odradiť. To čo vám v skutočnosti Penta ponúka, je totiž iba „komplexný (alebo profesionálny) manažment pacientov“ od pridruženej spoločnosti, čo však so samotnou zdravotnou starostlivosťou nemá nič spoločné. Penta totiž od vás za poskytovanie zdravotnej starostlivosti preplácanej zo zdravotného poistenia nemôže pýtať žiadnu úhradu. V skutočnosti teda dobrovoľne zaplatíte niekoľko stoviek eur len za „vyhľadanie časovo a miestne najbližšieho vyhovujúceho zdravotníckeho zariadenia.“ [1]

U pani recepčnej teda musíte trvať na tom, že o žiadny z programov nemáte záujem, chcete iba vyšetrenie u lekára na základe vášho výmenného lístka. Lekára ste si predsa už sami našli a sedí v priestoroch za recepčným pultom. V extrémnom prípade by to znamenalo, že nevyužijete služby objednania sa cez callcentrum alebo recepčnú a sadnete si priamo pred ambulanciu, kde počkáte na vyšetrenie. Keďže je ale pre obidve strany výhodnejšie vám termín vyšetrenia poskytnúť, tak ad absurdum situácie nemusíme riešiť.

V mojom prípade pani recepčná už po štyroch kolách výmen vyššie spomenutých fráz pochopila, že o kúpu žiadneho z programov definitívne nemám záujem, na čo odvetila, že ak chcem vyšetrenie, musím si jeden z ponúkaných programov kúpiť. A tak som ju poprosil, či mi vie poskytnúť potvrdenie o tom, že ma odmietli vyšetriť bez zaplatenia vstupného poplatku, keďže som bol odhodlaný podať podnet na vyšší územný celok (VÚC).Polikliniky Penty už takto v minulosti od bratislavskej župy jednu pokutu dostali. Našu výmenu názorov s recepčnou si po chvíli  všimla už aj skúsenejšia kolegyňa, ktorá ma ihneď poprosila, aby som si sadol nabok a počkal na jej nadriadenú.

O chvíľu si ma vyzdvihla manažérka z presklenej kancelárie neďaleko recepcie. Potom, ako mi vysvetlila, že na recepcii došlo k nedorozumeniu a určite odo mňa nepožadovali úhradu za vyšetrenie, mi následne pripravila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tam už odo mňa žiadny poplatok nežiadali a zároveň tam jasne stálo, že celá moja zdravotná starostlivosť bude uhradená na základe zdravotného poistenia –  tak ako to má byť. Následne som si už iba dohodol termín návštevy lekára.

V ambulancii som sa viac nestretol s ďalšími výsluchmi a konfrontáciami, keďže manažovanie pacientov je od lekárov do veľkej miery oddelené. Lekár bol maximálne profesionálny, milý a ústretový. Samozrejme, podobných lekárov nájdeme aj v štátnych nemocniciach napriek ich sťaženým podmienkam a častej demotivácii. Všetka česť takýmto lekárom. Čo by pre nich na začiatok mohol štát, respektíve manažmenty nemocníc urobiť, je odbremeniť ich od administrácie pacientov po vzore súkromných polikliník. Nielen lekári, ale aj pacienti by určite ocenili telefonický systém objednávania na konkrétny čas.

Pokým sa ale dostupnosť lekárov v štátnych nemocniciach nezlepší, vedzte, že aj súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, akým je Penta, má také isté povinnosti ako ten štátny a musí vás taktiež vyšetriť zadarmo. Nebojte sa preto zastať sa svojich práv, aby ste pre zmenu nemuseli riskovať svoje zdravie v nevhodných nemocničných priestoroch alebo riešiť nedostupné parkovanie.

Čo robiť ak Vás odmietnu bezplatne vyšetriť?

Ak vás účelovo objednajú na konkrétnu hodinu tesne pred koncom ordinačných hodín a následne vám oznámia, že vás už nestíhajú vyšetriť, aj takéto konanie spadá pod kompetenciu VÚC, kam ho odporúčame nahlásiť. Do čakárne si taktiež môžete sadnúť skôr, keďže každý lekár musí VÚC nahlasovať a mať zverejnené ordinačné hodiny, a teda si ich viete jednoducho zistiť. Ak vás lekár odmietne aj v takomto prípade vyšetriť, tak tiež odporúčame obrátiť sa na VÚC.

Ak vás účelovo objednávajú na vzdialené časy za niekoľko mesiacov, tak si môžete sadnúť do čakárne lekára aj bez objednania. V prípade, že by vás odmietal lekár vyšetriť, tak podnet musí taktiež smerovať na VÚC.

To platí aj pri iných podobných prípadoch, kedy sa vám snažia vyšetrenie v rámci vášho zdravotného poistenia znemožniť. Súkromné polikliniky a ambulancie pri takomto protiprávnom konaní v drvivej väčšine kontroluje práve príslušný VÚC, ktorý im zároveň vydáva povolenie.

Viacero ľudí má obavu, že ak si aj takýmto spôsobom vybavia vyšetrenie, tak sa to môže odraziť na kvalite zdravotnej starostlivosti. Nemalo by sa a nemôže. V takom prípade by mal podnet smerovať na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý môže lekára potrestať.

Na záver je nutné zdôrazniť, že autor absolvoval celý 6-mesačný kolobeh zdravotných vyšetrení až do úplného konca, kde sa nestretol s podobnými praktikami, preto ich považujeme skôr za ojedinelé, ale ak sa s nimi niekto stretne, tak je aj tak dôležité ich nahlásiť.

[1] Vyjadrenie výkonného riaditeľa ProCare dostupné tu – https://www.aktuality.sk/clanok/277544/poplatky-za-vysetrenie-nezmizli-inkasuje-ich-manazment-pacienta/