Simona Petrík

O čo skutočne ide pri spore o Istanbulskom dohovore

Autor: Simona Petrík
Publikované február 25, 2018


V posledných dňoch so znepokojením sledujem zavádzajúce vyhlásenia vládnych strán SNS a SMERu v otázke Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulského dohovoru). Pokúsim sa vysvetliť, prečo sú obavy výsledkom nesprávnej interpretácie dohovoru a zbytočne vyvolávajú vášne o medzinárodnej zmluve, ktorá je najkomplexnejšou právnou úpravou, ktorá bola vypracovaná a prijatá v Rade Európy aj zástupcami Slovenska.

Kľúčovým sporom medzi zástancami a odporcami dohovoru je obava o výklad slova „rod“, ktorý je použitý v dohovore. Podľa odporcov dohovoru sa prepašujú do slovenského právneho poriadku nové definície, ktoré pootvoria vráta na rozvrat rodiny ako zväzok muža a ženy. Obava, že prijatie dohovoru je šikmou plochou, ktorá povedie k zameniteľnosti rodu a pohlavia, je však neopodstatnená…

Celý blog si môžete prečítať tu.