Vladimír Bilčík

SPOLU chce investície do EÚ a férové rozdelenie európskych peňazí

Autor: Vladimír Bilčík
Publikované máj 2, 2018


Európska komisia predstavila 2. mája 2018 návrh viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 až 2027. Zvlášť po brexite je dôležité, aby diskusia o európskych peniazoch stála na jasných politických princípoch, ktoré podporia súdržnosť a dôveru v Európskej únii.

Po odchode Veľkej Británie z EÚ očakávame v SPOLU-občianska demokracia dlhé a náročné rokovania o rozpočte Európskej únie po roku 2020. Sme však pripravení podporiť vyšší príspevok do spoločného rozpočtu EÚ, ak tak urobia aj ostatné členské krajiny. Nároky na rozpočet EÚ rastú prirodzene s množstvom problémov, ktorým Únia čelí, a ktoré v EÚ musíme riešiť spoločne. Chceme zachovať aspoň súčasnú úroveň spoločných európskych výdavkov aj po odchode Spojeného kráľovstva. Zároveň vnímame brexit ako príležitosť odstrániť rôzne individuálne kompenzačné schémy pre členské krajiny akou je súčasný britský rozpočtový rabat. Budúci rozpočet musí byť prehľadný a férový voči členským krajinám a ich občanom…

Celý blog si môžete prečítať tu.