Martin Pekár

Štát robí koncesionárovi D4/R7 cielene alibi

Autor: Martin Pekár
Publikované január 7, 2019


Chvíľu pred Vianocami, konkrétne 18.12.2018 podpísala Národná diaľničná spoločnosť dodatok č. 3 k projektovým prácam diaľnice D1 Bratislava – Senec.

Pri kolónke celková čiastka svieti 0 EUR. Človek by si povedal ako super to štátny manažéri vyrokovali, keď to štát nebude nič stáť. Po otvorení znenia dodatku však narazíte na čiastku vyše 1,4 mil. EUR, takže až tak zadarmo to nie je. Beriem to už ako štandard, keď štátne firmy chcú zakryť netransparentné konanie. Zvolia si túto čiastku, aby sťažili prípadné vypátranie zákazky. Dôvodom uzatvorenia je koordinácia spoločných stavebných objektov výstavby Diaľnice D1 Bratislava – Senec so stavbou D4 Jarovce – Ivanka v časti križovatky D1/D4 a zároveň koordinácia výstavby obchádzkových trás počas výstavby rozšírenia D1. V skratke však ide o obstaranie projektu obchádzkových trás potrebných počas rozšírenia D1. Cena za projekt na 1 km obchádzkovej trasy dĺžky 3,6 km je 388 000 EUR.

Pripomeniem, že zmluva z roku 2014 na obstaranie projektovej dokumentácie pre celý 16 km úsek rozšírenia diaľnice D1 Bratislava – Senec bola uzatvorená vo výške 4,1 mil. EUR, z čoho vyplýva cena projektu 256 000 EUR na 1 km diaľnice. Už na prvý pohľad je zrejmý nepomer medzi cenou za celý 16 km úsek a za obchádzkovú trasu na úseku približne 3 km. Štát dá takmer dvojnásobok za projekt obchádzkových trás ako za samotnú diaľnicu.

Vedúci člen združenia projektantov firma Amberg projektovala viacero diaľničných úsekov. Okrem iného aj úsek D3 Čadca Bukov – Svrčinovec v roku 2010. Na tomto úseku bola ocenená dokumentácia na 2,6 mil. EUR, avšak k roku 2016 bolo dodávateľovi vyplatených len 1,7 mil. EUR. Ľudia pohybujúci sa v tejto oblasti vedia, že dodávateľ si nesplnil svoju povinnosť a nedodal dokumentáciu v požadovanom rozsahu (to bol aj dôvod, prečo sa výstavba tohoto úseku diaľnice D3 súťažila podľa žltého FIDIC-u, teda zhotoviteľ si ju aj projektuje). Dúfam, že v prípade obchádzkových trás rozšírenia D1 si to štátni manažéri poistili a nezopakuje sa im to, čo pred niekoľkými rokmi, že po roku čakania sa vlastne nedočkajú takmer dvojnásobne drahšej dokumentácie.

A čo je ešte v tomto príbehu zaujímavé?

Štát prišiel na to, že potrebuje obchádzkové trasy až v čase, keď ich už mal začať realizovať. Namiesto toho sa bude rok kresliť, rok povoľovať a v roku 2021, kedy by už mohla byť D4 reálne sprejazdnená, štát bude chcieť začať s realizáciou obchádzkových trás. To znamená, že  D1 nebude prispôsobená na kríženie s D4.  Štát týmto absolútne zlým plánovaním (alebo úmyselne?) vytvorí alibi koncesionárovi pre prípad, ak by nestihol spojazdniť diaľnicu D4 v termíne, keďže to nebude možné z viny NDS. Takže nikto, kto sa tešil na diaľnicu D4 v roku 2021 (zmluvný termín 2020 sa už nestíha) sa žiaľ nedočká. Optimistický odhad je 2022, pesimistický 2023. Takto to dopadne, keď na ministerstve a v NDS viac premýšľajú nad tým, ako bez súťaže zadať zákazku, ako nad vhodným plánovaním.