Jaroslava Lukačovičová

Prenajímate nehnuteľnosť? Takto si vypočítate daň

Autor: Jaroslava Lukačovičová
Publikované marec 15, 2019


Na to, aby ste prenajímali svoju nehnuteľnosť, alebo jej časť, nemusíte byť podnikateľom, stačí byť zaregistrovaný na daň z príjmov na daňovom úrade. Takýto prenájom nehnuteľnosti mimo živnostenského podnikania sa však aj trochu inak správa z pohľadu odvodov a daní ako keby ste prenajímali v rámci živnosti. Keďže aj príjmy z takéhoto prenájmu podliehajú v tomto čase podávaným daňovým priznaniam, ponúkam stručný návod na to, ako si vypočítať príjmy a výdavky z prenájmu mimo živnosti.

Základné fakty:

  • Pri prenájme mimo živnosti nemôžete použiť paušálne výdavky, môžete si odpočítať iba reálne výdavky spojené s predmetnou nehnuteľnosťou…

Celý blog si môžete prečítať tu.