Katarína Macháčková

V zápase o budúcnosť detí sme do prvej línie postavili učiteľa

Autor: Katarína Macháčková
Publikované marec 28, 2019


Škola je vari najdemokratickejším vynálezom ľudstva, pretože dáva ľudským mláďatám šancu doletieť ďalej a vyššie než dokázali ich rodičia. Ako na dlani im ponúka najnovšie výdobytky ľudského poznania, a pozýva ich k dobrodružstvu uchopiť ich a rozvinúť ďalej. Dnes oslavujeme vás, ktorí ste základnou esenciou školy – ste učiteľmi.

Kvalitná výchova a vzdelávanie najmladšej generácie je kľúčom k riešeniu mnohých problémov spoločnosti. Tým, že mladých ľudí rozvíja správnym smerom, otvára im nové možnosti a prináša šťastie. Nie povrchnú, bezduchú, konzumnú nasýtenosť a v konečnom dôsledku nudu, ale šťastie v podobe hlbokého a trvalého pocitu, aký je možné prežiť len vtedy, ak mu predchádza dlhodobý zápas a sebaprekonávanie…

Celý blog si môžete prečítať tu.