Jozef Mihál

Prestane Sociálna poisťovňa vyplácať dôchodky pracujúcim dôchodcom?

Autor: Jozef Mihál
Publikované máj 7, 2019


Ak má niekto viacero zamestnaní, mala by ho spoločnosť oceniť ako „vzorného“ otca.

Od septembra minulého roka Sociálna poisťovňa stovkám otcov malých detí nepriznala materské. A to takým otcom, ktorí si v čase, keď mali poberať materské, našli ďalšie, druhé zamestnanie. Poisťovňa uvádza dva dôvody. Po prvé, otec vraj neprevzal starostlivosť o dieťa od matky. Po druhé, materské je dávka nahrádzajúca zmarený príjem, a tak pokiaľ otec pracuje v druhom pracovnom pomere, na dávku nemá nárok.

Pojem „starostlivosť o dieťa“ nie je v zákone o sociálnom poistení definovaný. Poisťovňa prekračuje svoje kompetencie, ak trvá na tom, že otec sa stará o dieťa, len ak je osobne prítomný pri dieťati 24 hodín denne a sedem dní v týždni. A tvrdí, že ak otec chodí do ďalšieho zamestnania, tak sa o dieťa nestará. Do septembra 2018 pritom neskúmala, ako sa otec stará o dieťa, a zrazu nastal zásadný obrat.

Podľa zákona o rodine – ktorý je kľúčovým zákonom, pokiaľ ide o rodinnú politiku na Slovensku – povinnosťou rodiča je sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa. Ak rodič – otec dieťaťa – pracuje, samozrejme túto svoju povinnosť voči dieťaťu spĺňa. Ak má viacero zamestnaní, mala by ho spoločnosť oceniť ako „vzorného“ otca. Poisťovňa ho však ocení nepriznaním materského…

Tvrdí, že materské nahrádza zmarený príjem. A preto počas poberania materského otec nemôže pracovať v tom zamestnaní, z ktorého dostal priznané materské. Avšak zákon hovorí, že ak má otec viacero zamestnaní, nároky a povinnosti sa posudzujú osobitne z každého zamestnania. Ak má druhé zamestnanie, z ktorého si materské neuplatňuje, podľa zákona v tomto zamestnaní môže ďalej pracovať.

Ak by malo doslovne platiť, že nejakú dávku poisťovňa vypláca len vtedy, ak občan nemá žiaden iný príjem, tak potom by nemala vyplácať starobné dôchodky desaťtisícom pracujúcich dôchodcov… Viete si to v praxi predstaviť? Ak by nepriznala starobné dôchodky pracujúcim dôchodcom, tak ako nepriznáva materskú otcom malých detí, na Slovensku by došlo k vzbure dôchodcov a padla by vláda.

Šokoval vás úvodný titulok? Verím, že sa to nestane a že pracujúci dôchodcovia budú ďalej čerpať svoje zaslúžené dôchodky. Šokuje ma však, že Ľubomír Vážny ako generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, súčasne poslanec Národnej rady, stojí za protiprávnym konaním proti otcom malých detí.

Šokuje ma aj to, že Ján Richter ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny a súčasne šéf Dozornej rady Sociálnej poisťovne sa len mlčky prizerá.

Tento komentár bol pôvodne zverejnený na hnonline.sk.