Emília Mesarošová

Zápas proti zlu vyhráme len vtedy, ak spojíme sily

Autor: Emília Mesarošová
Publikované máj 7, 2019


Zápas proti zlu vyhráme len vtedy, ak spojíme sily. Nastal čas na zmenu. Skutočne Európska spravodlivosť, spravodlivosť pre celé Slovensko a členské štáty EÚ.Voľby do EURÓPSKEHO PARLAMENTU sa budú konať dňa 25.5.2019.

Milí priatelia,
voľby do EURÓPSKEHO PARLAMENTU, ktoré sa budú konať dňa 25.5.2019 sa blížia a ja sa uchádzam o Vašu dôveru. Moje meno nájdete na kandidátnej listine, ktorá má číslo 29 a zakrúžkujte číslo 11. Urobím všetko preto, aby som Vašu dôveru nesklamala. Som hrdá východniarka, ktorá chce SKUTOČNE EURÓPSKY VÝCHOD SLOVENSKA, viac pracovných príležitosti u nás na východe a rovnako ohodnotených ako v inej časti SLOVENSKA. Budem bojovať za rovnaké práva pre celé SLOVENSKO a pomáhať ľuďom pracujúcim za hranicami štátu s návrhom na vypracovanie novej legislatívy, ktorá bude regulovať činnosť pracovných agentúr. Voľby do EURÓPSKEHO PARLAMENTU sú rovnako dôležité, ako voľby do Národnej rady, či Komunálne voľby. Značne veľká časť legislatívy, ktorá upravuje každodenný náš život, aj nás Slovákov sa pripravuje práve v EURÓPSKOM PARLAMENTE.

Zápas proti zlu vyhráme len vtedy, ak spojíme sily, nastal čas na zmenu.

Ak chceme zmeniť Slovensko, tak musíme vedieť SPOLUpracovať a silne verím, že my to spolu zvládneme. Preto, že som jednou zo žien ktoré vedia ako sa v zahraničí pracuje a často krát za akých podmienok, tak som pripravila návrh na zmenu pre ľudí pracujúcich za hranicami Slovenska, vo väčšej miere pracujúcich cez pracovné agentúry.

 • Skutočne Európska spravodlivosť, spravodlivosť pre celé Slovensko a členské štáty EÚ.
 • Pomoc ľuďom pracujúcim za hranicami štátu, vypracovaním novej legislatívy, ktorá bude regulovať činnosť pracovných agentúr.
 • Doplniť zákon o službách v zamestnanosti v EÚ, ktorý sprostredkovatelia – pracovné agentúry, živnostníkom a zamestnancom sprostredkujú. Platnosť zákona musí platiť pre všetky členské štáty.
 • Zriadiť bezplatné právnické poradenstvo pre členské štáty v každom jazyku, pre živnostníkov a zamestnancov vo všetkých pracovných oboroch.
 • Právne zabezpečiť pracovné zmluvy v prospech živnostníka/zamestnanca pracujúceho v inom štáte EÚ a nie v prospech pracovných agentúr, (tým mám na myslí rôzne pokuty, ktoré si prac. agentúry svojvoľne a neoprávnene nárokujú).
 • Udeliť povinnosť registrácie, všetkým pracovným agentúram a zabezpečiť prísnu kontrolu takzvaným čiernym sprostredkovateľom.
 • Spresniť poplatky pracovnej agentúry za sprostredkovanie práce v položkách (za čo živnostník/zamestnanec všetko platí a výšku poplatku), vopred určiť koľkokrát platí za to isté obsadenie miesta (napr. pre opatrovateľov je to dôležité, nemôže za miesto pri tom istom pacientovi platiť každý rok tú istú sumu).
 • Zakázať zneužívanie živnostníka/zamestnanca napr. opatrovateľa na hocijakú prácu, za ten istý plat. Doslovne nemôže pracovná agentúra nariadiť napr. opatrovateľovi, že bude kosiť trávnik vo svojom voľnom čase alebo upratovať rodinným príslušníkom ich domácnosť bez príplatku. Výšku príplatku si určí živnostník.
 • Zakázať viazanú prepravu do zamestnania a späť, ktorú pracovná agentúra naplánuje. Živnostník sa má právo do práce dopraviť, podľa vlastného uváženia.
 • Pracovné zmluvy vypracovať do detailu ešte pred nástupom na pracovné miesto a to min. 7 dni predložiť k podpisu živnostníkovi/zamestnancovi (opatrovateľovi/opatrovateľke).
 • Ak živnostník/zamestnanec nie je spokojný s ponukou, ktorú už prijal a už vykonáva prácu, má právo odmietnuť ponuku a pracovná agentúra, ktorá ponuku sprostredkovala musí vykonať nápravu (zabezpečiť výmenu prac. miesta bez fin. pokút a max. do 24. hodín od oznámenia umožniť živnostníkovi/opatrovateľovi odcestovať na iné prac. miesto, alebo domov).
 • Pracovná agentúra nemá právo trestať živnostníka/opatrovateľa/zamestnanca tým, že odišiel, alebo že mu práca nevyhovovala, ako to už zvykom prac. agentúr býva tým, že mu dlhodobo nenájde iné pracovné miesto.
 • Zakázať obmedzovanie živnostníka/zamestnanca a to tak, že vyplatenú čiastku za sprostredkovanie práce prac. agentúrou opatrovateľovi/opatrovateľke musí vrátiť. Platba za sprostredkovanie práce je stanovená na 12 kalendárnych mesiacov, čiže neodrobené mesiace v roku pracovná agentúra musí vrátiť na účet živnostníka/opatrovateľa.
 • Pracovná agentúra, ktorá ponúka prácu živnostníkovi/opatrovateľovi, musí zabezpečiť dotáciu na stravu, ktorá plne zodpovedá dospelému človeku.
 • Celoeurópska zmena živnosti pre opatrovateľov/živnostníkov za hranicami Slovenska. Systém napr. v Rakúsku je politický nastavený iba v prospech Rakúska. Odvody vysoké, zisk pre našich občanov praktický iba v mesačnom príjme, niekedy po spočítaní výdavkov, zisk mizerný.

Najviac si želám vrátiť matky, otcov deťom do domáceho prostredia. Naším starším ľuďom, ale aj mladým odkázaným na pomoc inej osoby vrátiť opatrovateľov, zdravotné sestry na Slovensko. A to docielime iba vtedy, ak sa v našom štáte nebude šafáriť s financiami a rozdávať ich tam, kde nie je to potrebné, ale vložiť financie tam kde sú priam žiadané a nutné. Stačí sa dobre pozrieť, ako vyzerá naše zdravotníctvo a ako je docenený práve zdravotný personál. Vráťme zdravotný personál domov na Slovensko, matky, otcov deťom a ľuďom odkázaným na pomoc iných zdravotných opatrovateľov a zdravotné sestry. Nevyzdvihujem iba túto profesiu, ak by bola možnosť lepšieho zárobku, hlavne na východe Slovenska, veľa našich občanov by nemuselo vycestovať za hranice Slovenska. Bolo by menej rozvodovosti, rodiny by držali spolu. Práve preto musíme docieliť to, aby financie ktoré EÚ poskytne sa spravodlivo prideľovali do celého Slovenska, do všetkých regiónov rovnako.

S úctou Vaša kandidátka do EP. Emília Mesarošová

Tento blog bol pôvodne zverejnený na sme.sk.