Miroslav Beblavý

Darilo sa mi odpaľovať figúrky, ale je to málo

Autor: Miroslav Beblavý
Publikované september 30, 2019


Robiť policajta vládnej moci a ukazovať na tie najvypuklejšie prejavy chrapúnstva voči vašim peniazom nestačí. Potrebujeme zlomové a trvalé zmeny.

Počas rokov v opozícií sa mi darilo upozorňovať na kauzy, zastaviť špinavé biznisy. Dokonca aj dosiahnuť odchod významných ľudí z funkcií, napríklad pre biznis tety Anky Marcela Foraia, šéfa burzy Jozefa Medveďa, Františka Imreczeho a ďalších.

Na jednej strane to dokazuje, že neplatí, že z opozície sa nedá nič dosiahnuť. Dá sa, len treba pracovať. Problém je, že málokedy to viedlo k naozaj zásadným zmenám.

Robiť policajta vládnej moci a ukazovať na tie najvypuklejšie prejavy chrapúnstva voči vašim peniazom nestačí. Potrebujeme zmeny na najvyšších postoch, zmenu štýlu vládnutia, zmeny pravidiel a zákonov. Aby sa kšéftári, oligarchovia a mafia nemohli vrátiť.

Aký bol problém

Jeden príklad za všetky. V roku 2015 som prišiel na to, že Všeobecná zdravotná poisťovňa pod vedením Marcela Foraia uzatvorila zmluvy v hodnote 14 miliónov eur so spoločnosťami, v ktorých figurovala pravdepodobne nastrčená príbuzná Marcela Foraia 77-ročná “teta Anka”.

Ako som to riešil z opozície

Odkryl som túto kauzu a podal som podnet na Marcela Foraia na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Nakoniec sa mi podarilo docieliť jeho odvolanie.

Zmluvy s niektorými firmami tety Anky pokračovali aj po odvolaní Foraia a škodu poisťovni nikto nenahradil. Nového šéfa si opäť jednoducho vybral minister bez akejkoľvek verejnej alebo odbornej kontroly.

Ako má vyzerať trvalé riešenie

  • Transparentné výberové konania na vedúce pozície v štátnych firmách podobne ako to robil primátor Bratislavy Matúš Vallo.
  • Reálna hmotná a trestnoprávna zodpovednosť verejných funkcionárov a funkcionárok zavedením štandardu „dobrého hospodára“.
  • Fungujúca legislatíva o konflikte záujmov a preukazovaní pôvodu majetku verejných funkcionárov a funkcionárok.
  • Skutočné majetkové priznania s výpovednou hodnotou s uplatnením princípu „priznaj alebo odovzdaj štátu“, kde nepriznaný majetok prepadne štátu.

article_photo