Pavel Nechala

Odobraté mobily sú testom užitočnosti súdnej rady

Autor: Pavel Nechala
Publikované október 1, 2019


Zodpovednosť riešiť krízovú situáciu, v ktorej sa nachádza slovenské súdnictvo, má medzi inými aj Súdna rada SR. Má nástroje a aj príležitosť ubezpečiť verejnosť o nezávislosti a nestrannosti výkonu súdnej moci. Aby k tomu došlo, musí prerušiť mlčanie o zásadných otázkach sudcovskej etiky a začať aktívne používať svoje právomoci.

Od odobratia mobilných telefónov niektorým sudcom v súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti ubehol viac ako mesiac. Dotknutí sudcovia a sudkyne naďalej pojednávajú a súdna rada aj ministerstvo spravodlivosti mlčia…

Celý blog si môžete prečítať tu.