Jaroslava Lukačovičová

Občianske združenia, poznáte charitatívnu reklamu?

Autor: Jaroslava Lukačovičová
Publikované november 10, 2019


Každý vyspelý demokratický štát funguje na princípe spolupráce troch sektorov – štátneho, súkromného a neziskového. Aj keď u nás máme ešte čo doháňať, prvá lastovička v tejto oblasti sa objavila. Štát nastavil legislatívu, v rámci ktorej vedia podnikatelia pomôcť s financovaním aktivít neziskových organizácií a nazval ju charitatívna reklama.

Ako funguje charitatívna reklama?

Fyzická, alebo právnická osoba s príjmami z podnikania podľa § 6, môže na základe zmluvy o charitatívnej reklame poskytnúť finančné prostriedky:…

Celý blog si môžete prečítať tu.