Pavel Macko

Na čo nám je bezpečnostná stratégia?

Autor: Pavel Macko
Publikované november 15, 2019


Bezpečnostná stratégia je základným návodom na prežitie štátu. Tým, že pomenujeme riziká pravým menom nehľadáme nepriateľa. Ale zištné zamlčanie pravdy a rizík môže byť aj vlastizradou. 

Dokázali by ste postaviť nové mesto niekde uprostred kopcov bez plánov? Ja nie. Na postavenie nejakého mesta je predsa potrebné mať predstavu, aké mesto chceme stavať a podrobné stavebné plány. Zaistiť bezpečnosť a obranu  štátu je ťažšie ako postaviť mesto. Táto vláda sa pod tlakom Andreja Danka pustila do mnohomiliardovej modernizácie našej armády bez minimálnej spoločenskej dohody na tom, akú obranu a akú armádu chceme.

Základné strategické dokumenty majú pre modernizáciu armády podobnú funkciu ako analýza terénu, územný plán a urbanistická štúdia pre stavbu mesta. Až na základe schválených stratégií môžeme vypracovať základný model ozbrojených síl a seriózny dlhodobý plán ich postupnej výstavby.

Ako jednotlivec, alebo rodina si môžete vybrať miesto, kde chcete bývať alebo postaviť rodinný dom. Zvolíte si ulicu, susedov aj obec. Potom často stačí udržiavať dobré vzťahy v najbližšom okolí. V krajnom prípade sa môžete odsťahovať, ak sa necítite bezpečne alebo ak nie ste spokojní s pomermi vo svojom okolí.

Našu vlasť sme zdedili od našich predkov. Tí ju uhájili a uchovali pre nás. Vybojovali aj jej slobodu. Krajina pod Tatrami je naša vlasť po stáročia, ale dnešné hranice máme len jedno storočie. To, či si ju uchránime a v akých podmienkach budeme žiť, nie je naveky dané. Našu vlasť a národ nevieme presťahovať niekde do Strednej Ázie. Svojich susedov ani okolitý svet si nevyberáme.  Ak chceme žiť v bezpečí, musíme sa o svoju bezpečnosť starať. Musíme sa starať aj o vzťahy so susedmi a to, v akom svete chceme žiť.

Bezpečnostná stratégia hovorí o tom, aké vyznávame hodnoty, v akom svete a s kým chceme žiť. Hovorí aké vnímame riziká a čo hodláme robiť pre to, aby sme boli v bezpečí. Inými slovami, je to súbor najširších národných cieľov pre zaistenie našej bezpečnosti, definícií žiaduceho domáceho a medzinárodného prostredia, hodnôt, hrozieb a spôsobov ako im čeliť.

Bezpečnostná stratégia je niečo ako diagnóza a liečba v jednom. V najnovšom návrhu bezpečnostnej stratégie neurčujeme nepriateľov, ako niektorí politici strašia verejnosť. Návrh stratégie je verejný a každý si ho môže prečítať.  Je výsledkom práce rozsiahlych tímov expertov z viacerých rezortov, spravodajských služieb, širokej bezpečnostnej komunity a verejnosti.

Široká diskusia o základnej stratégii je prípustná a žiaduca. Stratégia je ale vyjadrením štátneho záujmu a nemôže sa prispôsobovať napríklad jednému nekvalifikovanému politikovi, či nejakému agentovi cudzích záujmov.  Ak chceme správne rozhodovať o opatreniach smerujúcich k zaručeniu bezpečnosti štátu a občanov, musíme akceptovať realitu a podľa toho konať.

Pomenovanie vecí, rizík a udalostí pravým menom nie je hľadanie nepriateľa. Ale zamlčanie pravdy a rizík zo zištných dôvodov je nielen nezodpovedné, ale môže byť aj vlastizradou. Najmä, ak by sme klamali občanov, alebo zatajovali riziká, či úmyselne ich skresľovali v prospech ich zdroja len preto, že niekto má k nemu blízky vzťah alebo nejaký osobný profit.

Potrebujeme schváliť novú bezpečnostnú stratégiu. Tá platná je ešte z roku 2005. Nie sú v nej zohľadnené najnovšie konflikty a riziká. Nedostatočne popisuje aj kybernetické hrozby, ktoré dokážu vyradiť celý štát, alebo hybridné rozkladné pôsobenie voči štátu. Ten, kto bráni prijatiu novej stratégie, vedome podkopáva bezpečnosť štátu a občanov.

Tento komentár bol pôvodne zverejnený na webe SME.