Pavel Nechala

Pavel Nechala: Prečo kandidujem

Autor: Pavel Nechala
Publikované december 3, 2019


V poslednom čase sa ma čoraz viac ľudí pýta, prečo som sa rozhodol kandidovať do parlamentných volieb. Dôvod som si dávno zodpovedal. Nestačí iba kritizovať, chcem priložiť ruku k dielu.

Okrem právnickej profesie ma vždy zaujímala verejná politika. Od roku 2000 som pôsobil v Transparency International Slovensko (TIS), kde som mal na starosti práve prinášanie protikorupčných opatrení. Venoval som sa príprave viacerých kľúčových zákonov namierených proti korupcii, regulácii konfliktu záujmov, novely infozákona, verejné obstarávanie a tiež ochrane oznamovateľov – tam som mal veľmi výrazný a zásadný vplyv na to, že na Slovensku sa prijal takýto zákon na ochranu oznamovateľov.

Stretával som múdrych a rozhľadených ľudí, študoval zaujímavé vedecké dokumenty a cestoval po celom svete. Táto práca ma bavila a odporúčam každému mladému človeku, aby začal kariéru prácou v treťom sektore.

Budem však úprimný. Po 17-ročnej práci som pociťoval frustráciu. Videl som, aká je situácia a kam smeruje moja práca – snažím sa, pracujem a predkladám návrhy, avšak v praxi sa to neprejavuje. Iba ako príklad – ústavný zákon o konflikte záujmov sme písali v roku  2004 pod vedením vtedajšieho ministra spravodlivosti Daniela Lipšica.

Pavel Nechala: Transparency International Slovensko

Mali sme ambície vytvoriť modernú právnu reguláciu a prísnymi sankciami formovať verejné prostredie. Prvýkrát sa napríklad začalo z mojej iniciatívy hovoriť o postzamestnaneckým obmedzeniach, aby verejné funkcie neboli zneužívané na neskoršie lukratívne pozície v súkromnom sektore.

Výsledok? Ak aj sú nejaké konania, týkajú sa formálnych porušení, sankcie sa udeľujú napríklad za oneskorené alebo neúplné oznámenia. Predseda najsilnejšej politickej strany Robert Fico nedôveryhodne užíval nehnuteľnosť za cenu, ktoré nie je trhová – čiže flagrantné porušenie tohto zákona.Zákon je defacto nefunkčný, uplatňuje sa iba formálne.

S Miroslavom Beblavým som komunikoval dlhodobejšie. Poznám sa s ním cez jeho manželku, ktorá pôsobila v TIS. Keď sa Sieť, po spolupráci so Smerom, rozpadla, bol som jedným z tých, ktorý presviedčal Mira, aby sa nevzdal. Myslím si, že táto krajina potrebuje hlas, akým je on. Výsledkom tejto spolupráce spolu s ďalšími ľuďmi bolo založenie strany SPOLU – občianska demokracia. 

V rámci strany mám od začiatku na starosti právny štát. To zahŕňa otázky z oblasti justície a spravodlivosti.

Keď sa ma pýtajú, čo sú moje 3 kľúčové témy – vždy odpovedám – mám štyri.

Oblasti, kde ponúkam svoju expertízu:

  1. Etická infraštruktúra – akým spôsobom sa budujú etické pravidlá v rámci justície. S touto oblasťou sa nerobí absolútne nič. Súčasnosť ukazuje, ako je táto téma kľúčová (konflikt záujmov, majetkové priznania…)
  2. Digitalizácia justície – IT významne pomáhajú zrýchliť súdne konania, potrebujeme moderný prístup a s tým úzko súvisí elektronický spis, navyše digitálne stopy sú významným zdrojom informácií o podvodoch, prešľapoch. Pre obnovenie dôvery takého opatrenie potrebujeme.
  3. Justičná akadémia – chceme zaviesť vzdelávacie centrum, kde sa analyzujú rozsudky, teda vytvoriť platformu pre komunikáciu sudcov. Som presvedčený, že toto zvýši kvalitu súdnictva a je to kľúčovým prvkom aj pre zmysluplnú digitalizáciu a budovanie etickej infraštruktúry.
  4. Väzenstvo – prevádzka väzníc je nákladná a z hľadiska funkcie plní len základnú – teda ochranu spoločnosti pred osobami, ktoré páchajú trest. Elektronické náramky, resp. alternatívne tresty – možnosť odpracovať si časť trestu, je oblasť, ktorá je na Slovensku v plienkach, pritom má významný vplyv pre spoločnosť

Konkrétne kroky či zákony, ako aj ich implementáciu, vám v najbližších týždňoch postupne predstavím. No z môjho pohľadu sú toto významné oblasti, ktoré pomôžu zvýšiť dôveru slovenského obyvateľstva v justíciu. V týchto časoch to potrebujeme. Nehovorím len o tom, aby sme predkladali novely zákonov. Musíme sa aj zamerať na presadenie jednotlivých opatrení

Na takúto službu som pripravený a preto sa uchádzam o váš hlas. Moje číslo na kandidátke PS/SPOLU je 31.

Tento blog bol pôvodne zverejnený na webe SME.