Pavel Nechala

Údajná očista justície si nezaslúži potlesk

Autor: Pavel Nechala
Publikované december 9, 2019


Ak chceme skutočne prinavrátiť dôveru v spravodlivosť, treba si jasne odpovedať, kde je etická hranica medzi sudcami a závadovými osobami.

Na poslednom zasadnutí parlamentu prešli novely zákona o sudcoch a prísediacich i novela zákona o prokurátoroch. Dlho očakávaná a sľubovaná “očista justície” z dielne vládnej koalície si však uznanie nezaslúži. Ak si už vládne strany vybrali silné marketingové označenie “očista justície”, mali tomu zodpovedať aj navrhované opatrenia. Vôbec totiž neriešia zásadný problém slovenskej justície, teda budovanie féroveho súdnictva na základe etických pravidiel.

Novela pre efekt

Ich zámer bol jasný. Kočnerova Threema vyplavila špinu. Zrazu si každý mohol vytvoriť reálnu predstavu, ako fungujú niektoré súdy a aké sú väzby istých sudcov na závadové osoby. Známi sa ma rozhorčene pýtajú, či je to skutočne možné, že sa kradne obraz v kancelárii generálneho prokurátora a nikto si to nevšimol. Samozrejme, koalícia musela na tieto skutočnosti zareagovať. Vytvorili preto novelu zákona, ktorý má prinavrátiť súdnictvu dôveryhodnosť. Ide však len o zmeny pre efekt. Ak by to s očistou justície mysleli skutočne úprimne, reforma, resp. novely by ponúkali zásadne riešenia týkajúce sa spôsobilosti na výkon funkcie sudcu.

Pozastavenie výkonu funkcie sudcu

Novela dáva možnosť pozastaviť výkon funkcie sudcovi či prokurátori omnoho rýchlejšie ako doteraz. Stačí, ak uňho nastanú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady a spôsobilosti, a môže tým byť vážne ohrozená dôveryhodnosť alebo dobrá povesť súdnictva. Takéto oprávnenie umožní reagovať napríklad na články alebo nové, zverejnené nahrávky.  Návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie odteraz môže vzniesť minister spravodlivosti, predseda Najvyššieho súdu či predsedníčka Súdnej rady. A tu nastáva prvý problém. Do rúk dostávajú väčšiu právomoc, než je potrebné.

Skúsenosť s budovaním nezávislosti súdnictva pod vedením Štefana Harabina nám prikazuje byť obozretný pri vágnom definovaní podmienok a oprávnení. Ak interpretácia bude v rukách osôb so zlými úmyslami, môžeme byť opätovne svedkami perzekúcii nepohodlných kritikov v radoch súdnictva. To, že existujú jednotlivci s iným porozumením “ne-zá-vi-slo-sti  jus-tí-cie”, netreba zdôrazňovať.

Kam zmizla sudcovská etika?

Ak spochybňujeme viacerých sudcov a ich spôsobilosť na výkon funkcie, potom je správne prešetriť to v disciplinárnych konaniach – tie umožnia aj prijatie dočasných opatrení. Situácia s prepojením sudcov na závadové osoby sa nerieši transparentne. Niektorí sudcovia sa vzdali funkcie predsedu súdu, iní dokonca talára. Absentuje však pomenovanie dôvodov tohto kroku, príčin a predovšetkým dopadov pre budúce konanie sudcov a sudkýň.

Verejnosť zostáva bez odpovede na zásadnú otázku – je stretávanie sa a komunikácia so závadovou osobou v súlade so sudcovskou etikou? Okrem toho odchod z funkcie predsedu súdu nemôže byť chápaný ako sankcia a dôvod na neiniciovanie disciplinárneho konania, ktoré by podozrenia prešetrilo.

Jasná hranica

Novelu prijali v skrátenom legislatívnom konaní. Bez toho, aby tomu predchádzala odborná diskusia. Opäť raz sa snažia uchlácholiť verejnosť, pritom by mohli robiť omnoho viac. Namiesto zameriavania sa na dôsledky, by sa ich primárna pozornosť mala sústrediť na príčiny. A tie sú podľa mňa jasné. Na očistu justície si treba jasne odpovedať, kde je etická hranica medzi sudcami a závadovými osobami.

Ak udeliť novele pochvalu, tak aspoň za odobrenie verejného hlasovania Súdnej rady. (Aj to sme tu už však mohli dávno mať.)

Novela “akože” na očistu justície zostáva pre mňa sklamaním. Pán minister Gál mal urobiť viac. Dobre vedel, že spravodlivosť bez etiky neexistuje. Nemal však odvahu postaviť sa za férové súdnictvo na Slovensku.

(Volám sa Pavel Nechala a kandidujem do parlamentu v koalícii PS/Spolu pod číslom 31, pretože mi zaleží na tom, aby Slovensko bolo spravodlivá krajina. Pavel Nechala, aby spravodlivosť vyhrala. Prečítajte si viac o mne)

Tento blog bol pôvodne zverejnený ne webe SME.