Emília Mesarošová

Kto vlastne som? Som Európanka, Slovenka alebo oboje?

Autor: Emília Mesarošová
Publikované apríl 23, 2019


Slovensko je stredom Európy, v prvom rade sme Slováci a naše národné záujmy presadíme iba tam, kde s našou kultúrou patríme. Preto si musíme správne vybrať. Kto sú Slováci? Slováci sú životaschopní ľudia a verím, že vedia čo chcú.

Kto vlastne som?  Som Európanka, Slovenka alebo oboje? Sú to otázky, ktoré súvisia s migrovaním ľudí do zahraničia, v prvom rade za prácou. Pre ľudí, ktorí musia za prácou cestovať po Európe, to nie je ľahké. Narodila som  sa na Slovensku, moja  rodina ostáva na Slovensku  a predsa musím  nechať rodinu  a odísť za prácou mimo Slovenska. Je to život  v dvoch rozdielnych štátoch, v dvoch rozdielnych  kultúrach.

Pre ľudí, ktorí majú radi svoju rodnú vlasť a nemôžu v nej žiť je to veľmi zle. V cudzej krajine sme stále iba druhoradí a pozerajú na nás ako na prisťahovalcov.

Ako to berie moja rodina? Ako to cítim ja?

Pochádzam z východného Slovenska, tak ako aj moja rodina, všetci sme sa narodili v Michalovciach. Čiže sme Slováci a hrdí východniari, hoci slovo „východniar “ pre  inú časť Slovenska nič neznamená. Áno som východniarka a nehanbím sa to verejne priznať.  Ak, vraj „na východe nič nie je“, tak asi prečo? Lebo naši poslanci Národnej rady ,východ Slovenska poznajú  iba pred voľbami.  Verte, že na východe Slovenska sú šikovní, pracovití, vzdelaní a inteligentní ľudia, tak ako aj napr. v Bratislave.

To, že migrujeme za prácou, za hranice Slovenska, nie je pre východ SK až tak nepochopiteľné, my musíme. Východ Sk sa nerozvíja, nemáme  sa kde zamestnať, a ak áno, z platu sa nedá vyžiť. My východniari sme Slovenskí občania iba pred voľbami.

Pýtam sa sama seba, som Slovenkou, alebo Európankou? Prácu na Slovensku zatiaľ nemám istú, pracujem v Rakúsku, ak som na Slovensku som s  mojou rodinou, tak som pravde podobne doma. Moji rodičia mi stále hovorili, že „domov je tam, kde je tvoja rodina, kde sú tvoji najbližší“.

Učiteľ dejepisu (geografie) nám stále hovoril „buďte hrdí na Slovensko“

Slovensko je súčasťou svetadielu Európa .Myslím si, že je fajn patriť do Európy, no asi každý, kto sa narodí na Slovensku sa cíti viac Slovák než Európan. Pamätám si na jednu vyučovaciu hodinu, kde nám pan učiteľ vštepoval názor, aby sme sa cítili aj ako Európania a to za mojich školských čias sme ešte nepatrili do Európskej únie. Európu až tak nevnímam, my sme Európania, ale druhej kategórie.

Veľmi často premýšľam nad tým, kde vôbec patrím. Žijem dvojitý život, alebo ako by som to mala správne pomenovať, dva týždne na SK a ďalšie dva v Rakúsku. Okolie odo mňa stále očakáva, aby som sa prispôsobovala. Samozrejme „Život je zmena“, a  ja už chcem ostať pri mojich najbližších.

Nechcem zabudnúť kde patrím a kým naozaj som. Každý z nás je niekým, má svoju rodinu a svoju hrdosť, no nie každý  sa vie vo svojom živote presadiť. Zvlášť, ak pracuje v cudzom štáte a kvôli platu, ktorý nezodpovedá Európanom z iného členského štátu, musí čušať a trpieť. V Európe sa z nás smejú, berú nás ako lacnú pracovnú silu, často krát ako menejcenných. To vážne, my Slováci nemáme už žiadnu hrdosť, prečo sa nebránime?

Som hrdá na to, kde som sa narodila. Európania  sa inak pozerajú na Slovákov. Samozrejme, že sa beriem aj ako Európanka. Predovšetkým som však východniarka z  okolia Michaloviec.

Môj vzťah k Slovensku je väčší než k Európe a považujem sa za Slovenku, preto mojím najväčším prianím je pomôcť naším Slovákom a Slovenkám pracujúcim  za hranicami Slovenska.

Ešte väčším mojím prianím je vrátiť deťom mami, otcov  na Slovensko a ľuďom odkázaným na pomoc druhých, vrátiť zdravotné sestry, slovenských opatrovateľov na Slovensko.

My sme pracovití, slušní  Slováci – Európania

 

Tento blog bol pôvoben zverejnený na webe sme.sk.