Jaroslava Lukačovičová

Občianske združenia, nezabudnite sa zapísať do registra, máte na to ešte mesiac!

Autor: Jaroslava Lukačovičová
Publikované máj 28, 2019


Milé občianske združenia,

od minulého roku je platný zákon č.346/2018 Z.z. o registri mimovládnych organizácií, z ktorého vám vyplývajú určité povinnosti. Na základe tohto zákona sa po prvýkrát zriaďuje jednotný register mimovládnych organizácií, do ktorého sa zapisujú nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom. Takže, ak ste napríklad politická strana, cirkev, alebo jej účelové zariadenie, či spoločenstvo vlastníkov bytov, táto povinnosť sa vás netýka, aj keď ste rovnako považovaní za mimovládnu organizáciu. Údaje o nadáciách, neziskových organizáciách a neinvestičných fondoch budú do registra prenesené, občianske združenia, ktoré vznikli do 31. 10. 2018 si musia túto povinnosť splniť.

Údaje, ktoré budete musieť do registra uviesť, a teda údaje, ktoré budú v ňom zapísané, sa delia na dve skupiny. Na povinne zapisované údajenepovinné údaje, medzi ktoré patrí web a verejnoprospešné účely, ktorým sa venujete…

Celý blog si môžete prečítať tu.