Lucia Štasselová

Druhý dôvod, prečo stavať byty inak – od estetiky ku spravodlivosti a finančnej obozretnosti.

Autor: Lucia Štasselová
Publikované február 5, 2020


Nájomné byty a zásahy štátu do bytovej politiky by nemali byť stigmatizované, či vnímané ako retro. Práve naopak, mali by byť impulzom k tomu, aby sa mnohé majetkovo – právne spory doriešili a neboli prekážkou rozvoja miest a obcí. Ak chceme žiť v spravodlivej krajine a byť nato právom hrdí, musíme viac investovať do tých najzákladnejších ľudských potrieb.

V predchádzajúcom príspevku sme poukazovali na nebezpečenstvo hromadnej bytovej výstavby vo vzťahu k verejnému priestoru a kvalite bývania. Dnes sa pokúsime pozrieť na dostupné nájomné bývanie ako funkciu udržateľného spravodlivého riešenia pre nízke a stredné príjmové skupiny obyvateľov miest.

DOSTUPNÉ BÝVANIE AKO POLITIKUM

Po otvorení si webovej stránky mesta New York narazíme na odkaz „Cenovo dostupné verejné bývanie“ a „Úrad pre bývanie NYC“. A ďalej bez veľkých vysvetľovaní nás mesto informuje:…

Celý blog si môžete prečítať tu.