Poslanci a primátori pozor! Na odovzdanie majetkových priznaní ostáva už iba niekoľko dní

Autor: Komunálna Rada
Publikované marec 29, 2019


Čas na podanie majetkových priznaní primátorov, starostov a poslancov mestských zastupiteľstiev je už iba do 31. marca. Za nesplnenie tejto povinnosti je možné udeliť pokutu vo výške jedného mesačného platu verejného funkcionára. Majetkové priznania by nemali končiť zavreté v obálkach.

Už túto nedeľu (31. marca) uplynie pre verejných funkcionárov lehota na podanie majetkového priznania. Povinnosť sa vzťahuje na všetkých primátorov, starostov a poslancov mestských zastupiteľstiev (resp. poslancov miestnych zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach). Nielen tých súčasných, ale aj tých, ktorých mandát uplynul v novembrových komunálnych voľbách. Povinnosť sa netýka poslancov obecných zastupiteľstiev, starostov obcí však áno.

Čo všetko treba uviesť v majetkovom priznaní definuje Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Tento zákon je jedným z najdôležitejších pri práci poslanca a každý by sa s ním mal podrobne oboznámiť.

Aké sú najčastejšie chyby a čo treba uviesť v majetkovom priznaní?

1. priznať všetky príjmy – nielen tie, ktoré plynú z výkonu funkcie verejného funkcionára, ale aj tie, ktoré máte z inej (napr. podnikateľskej) činnosti či zamestnania.
2. priložiť majetkové pomery manželky a neplnoletých detí – keď nemajú žiadny majetok, je potrebné to v majetkovom priznaní uviesť.
3. primátori nesmú podnikať – článok 5 Ústavného zákona č.357/2004 jasne vymedzuje, že primátori nemôžu figurovať v štatutárnych orgánoch právnickej osoby. Podiel vo firme si však môžu nechať, akurát nesmú vystupovať ako konatelia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na starostov, poslancov mestských, miestnych, obecných a krajských zastupiteľstiev.

Majetkové priznania nemajú končiť v obálkach v trezore

V minulosti bol medializovaný prípad bratislavského magistrátu, kde komisia na ochranu verejného záujmu obálky s majetkovými priznaniami neotvárala a iba ich odkladala do trezoru. Takýto prístup je nesprávny, lebo úlohou komisie je majetkové priznania kontrolovať a v prípade nezrovnalostí si poslancov či starostov predvolať a žiadať vysvetlenie. Komisia taktiež môže dať podnet na začatie podania.

Čo ak niekto majetkové priznanie nepodá?

V prípade, že komisia zastupiteľstva zistí, že poslanec alebo starosta nepodal majetkové priznanie, mala by dať podnet na začiatok konania. Samotná komisia nemôže udeliť pokutu. Orgánom, ktorý rozhoduje o udelení pokuty je obecné resp. mestské zastupiteľstvo. Podnet na začatie konanie však môže dať ktokoľvek – občan či individuálne aj poslanec mestského/obecného zastupiteľstva. Presný postup konania je popísaný v článku 9 Ústavného zákona č.357/2004.

Od roku 2020 zmeny

Poslanci NR SR v januári schválili novelu Ústavného zákona č.357/2004, ktorá bude platiť od začiatku budúceho roka. Primátori a predsedovia VÚC budú majetkové priznania podávať Výboru NR SR a nie komisiám zastupiteľstva. V majetkovom priznaní budú musieť poslanci priznať aj dary a taktiež majetok, ktorí im nepatrí, ale užívajú ho dlhšie ako jeden mesiac.

Autor: Matej Bučko, Komunálna rada SPOLU