Európska únia pomáha obciam pripraviť sa na zmenu klímy. Ako na to?

Autor: Komunálna Rada
Publikované júl 29, 2019


Neznesiteľné letné horúčavy, jarné a jesenné záplavy z prívalových dažďov či tečúci asfalt pred nákupnými centrami. Riešenia pre slovenských radných pánov a panie a pomocná ruka z EÚ na dosah.

Na úvod sa žiada uviesť, že nejde o ďalší článok o klimatických zmenách a ich dôsledkoch na komunity, ale skôr o blog s praktickými radami a príkladmi dobrej praxe ako spraviť naše mestá kultúrnejšie, zelenšie a obývateľnejšie.

Keď som na jar tohto roka objavil plánovanú výzvu na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí), nerozumel som z nej takmer ani ň a o praktickej predstave, čo by sa takouto výzvou dalo pre mestá a obce dosiahnuť, som nemal poňatia. Po ďalších dvoch čítaniach som na tom bol podobne, avšak chápal som, že táto výzva z EÚ fondov je zameraná na skvalitnenie životného prostredia a jej cieľom je adaptovať mestá a obce na zmeny klímy a ochrániť ich pred povodňami.

Síce o niečo múdrejší, stále som si predstavoval, že ide o protipovodňové hrádze z betónu. Bolo to až o čosi neskôr, keď som si sadol s oveľa múdrejšími a skúsenejšími ľuďmi, ktorí mi vysvetlili, že priniesť vodozádržné opatrenie z cementu, vápna a asfaltu do mesta, ktoré je už aj tak džungľou zo železa, betónu a skla je ako prilievať olej do zapálenej pagody.

Vďaka fondom EÚ z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) však majú slovenské mestá a obce konečne možnosť zapojiť sa do výzvy, ktorá môže komplexne, krok po kroku, meniť ich vzhľad a odstraňovať, takpovediac už globálne problémy. Zo 17 miliónov eur (ktoré sa možno budú navyšovať) môžu orgány samosprávy (mestá, obce, VÚC), ale aj subjekty ústrednej štátnej správy, združenia FO ale aj neziskovky žiadať od 25.000 do 600.000 eur a to len pri 5% spolufinancovaní.

Neskutočné, keď si predstavím, že s takýmto príspevkom je možné vymeniť nepriepustné parkovisko za polopriepustné z pórovitého betónu ako v Prahe 6, realizovať zelenú strechu na obecných či mestských budovách (špeciálne tie socialistické by takéto skrášlenie uvítali ako soľ) ako vo Vítkovicích či na Autobusovej stanici vo Zvolene, vybudovať podzemnú alebo povrchovú nádrž na zachytávanie zrážkovej vody a vyrobiť z nej ihrisko pre deti ako na Námestí vody v Rotterdame či Stuttgarte. Príkladmi dobrej praxe sa naše okolie len tak hemží – bioretenčné jazierko v Brne, vodné záhrady vo Zvolene, vegetačné steny po celej Európe či zelené fasády administratívnych budov ako vo Viedni vystavané napr. policovým systémom osádzania truhlíkov. Ako inšpirácia však môžu poslúžiť aj krajiny za „Veľkou mlákou“. Kolumbijské mestá sú známe svojou bujnou urbanizovanou strešnou vegetáciou a americké mesto Auckland sa za posledné roky zmenilo na nepoznanie aj vďaka zeleným parkoviskám v urbanizovaných zónach vystavaných na polo alebo plnevegetačných zatrávňovacích tvárniciach.

Bojíte sa administratívy? Obráťte sa na odborníkov

Je mi jasné, že keď sa povedia európske fondy tretina ľudí sa chytí za hlavu nad administratívnou komplexnosťou akéhokoľvek projektu vychádzajúc z predchádzajúcich skúseností, tretina si predstaví prebujnenú korupciu a zvyšná tretina ostane na pochybách či všetka tá námaha bude nakoniec stáť za to a len opatrne našľapuje smerom k „skúsme to“. Okrem toho, že som takpovediac presvedčený eurokonformista, mám túto výzvu rád aj pre jej „externé vlastnosti“. Nie len, že je z príspevku možné financovať stavebné práce, prípravnú a projektovú dokumentáciu, stavebný dozor, vykúpenie pozemkov, nakúpiť „zelené“ prvky infraštruktúry, zafinancovať geodoteické práce či odborné posudky a pod., potenciálni žiadatelia môžu príspevok využiť aj na financovanie externých služieb spojených s riadením projektu.

Na Slovensku je veľa projektových kancelárií zameraných na EÚ fondy, ktoré vypracujú čokoľvek len chcete, vezmú si za to nemalé peniaze a projekt nevyjde. Sú tu však aj čestné firmy, ktoré si nechajú zaplatiť iba vtedy ak je projekt kvalitne vypracovaný a vyjde. Ak ste stále na pochybách, či výzvu využiť, pozrite si tieto príklady dobrej praxe, ktoré som pre vás dal dokopy. Stručné znenie výzvy nájdete tu. Kontakt na nás zas tu alebo tu.

Autor článku: Pavol Krajči, regionálny kontaktný bod strany SPOLU za okres Zvolen