Pavel Macko

Výchova k vlastenectvu je životne dôležitá

Autor: Pavel Macko
Publikované október 30, 2019


Pri zrode česko-slovenského štátu boli vlastenectvo a spolupráca. Vlastenectvo je prejavom zodpovednosti za svoj štát a potrebujeme ho. Nesmie ho nahradiť nacionalizmus a extrémizmus, ktorý je hrozbou pre demokraciu. 

Dnes si pripomíname 101. výročie Deklarácie slovenského národa (Martinská deklarácia), ktorou sa naši predkovia prihlásili ku spoločnému štátu s Čechmi. Je to jeden z najväčších míľnikov v dejinách nášho národa. Na slávnostnom zhromaždení slovenských vlastencov v Turčianskom svätom Martine bola 30.10.1918 zriadená Slovenská národná rada a prijatá slávnostná deklarácia, ktorá potvrdila vznik česko-slovenského štátu.

Dejiny mali vtedy rýchly vývoj. Informácie prenikali len sporadicky a účastníci zhromaždenia nevedeli o tom, že v Prahe spoločný štát spontánne vyhlásili už 28.10.1918. Slovákov vtedy v Prahe zastupoval Vavro Šrobár. Martinská deklarácia dodala za slovenský národ skutočnú legitimitu novo vyhlásenému spoločnému štátu. Túto historickú udalosť a vznik samostatného česko-slovenského štátu si viacerí pripomenieme aj dnes o 15.30 na Primaciálnom námestí v Bratislave, na slávnosti, ktorú organizujú Mladí SPOLU s podporou viacerých demokratických politických strán.

Naši predkovia a zakladatelia spoločného štátu Slovákov a Čechov si neželali izoláciu Slovenska, či budovanie „pevnosti Slovensko“. Naopak, budúcnosť videli v demokratickom zriadení a spolupráci s ostatnými slobodnými a demokratickými štátmi. Generál Štefánik nebol zakomplexovaný nacionalista, ale sebavedomý človek a hrdý Slovák, vlastenec a internacionalista zároveň. Aj vďaka jeho úsiliu sme získali podporu spojencov pre budovanie československých légií ako armády budúceho štátu a jeho skoré uznanie.

Nacionalizmus nie je to isté čo vlastenectvo

Slovenský jazyk našťastie pozná rozdiel medzi vlastenectvom a nacionalizmom. Naša bezpečnosť a obrana sú založené na vlasteneckom princípe, ale aj na spolupráci so spojencami. Naša profesionálna armáda je vlasteneckou armádou, postavenou na občanoch štátu. V prípade mobilizácie by ju doplnili ďalší povolaní občania. Len občania, ktorí dôverujú štátu a majú pocit základnej spravodlivosti, budú mať vôľu a odhodlanie ho aj brániť. Preto nielen my v koalícii PS/SPOLU považujeme za mimoriadne dôležité výchovu a vzdelávanie. Obyvateľstvo musí byť systematicky vychovávané k vlastenectvu a spoluzodpovednosti za svoj štát a pripravované aj na krízové situácie vrátane civilnej obrany.

Dnes sa na vlasť a jej ochranu odvoláva celý rad politikov. Niektorí si slová „vlasť“ a „národ“  dávajú v rôznych podobách dokonca do názvov svojich strán. Šíria strach a nenávisť. Snažia sa izolovať Slovensko pod zámienkou ochrany tradícií a kresťanských hodnôt. Ich cieľom je získať totálnu kontrolu nad spoločnosťou.

Slovensko je krajina paradoxov. Kresťanské hodnoty chránia bývalí exponenti ateistického komunistického režimu. Tradičnú rodinu obhajujú tí, čo ju sami vo svojom osobnom živote zavrhli. Fašisti strašia národ „liberálnym fašizmom“ a spoluprácu národov chápu ako jeho prejav. Väčší nezmysel sa ani nedá vymyslieť. Všetkým týmto samozvaným ideológom treba pripomenúť, že: „Fašizmus (po taliansky fascismo) je forma radikálneho autoritatívneho nacionalizmu vyznačujúca sa obsesívnymi predstavami o rozklade spoločnosti, dekadencii a o národnom potupení, snažiaca sa o dosiahnutie národného znovuzrodenia“ (wikipedia). Toto už tu raz bolo a vyžiadalo si to desiatky miliónov ľudských životov.

Korupčno-fašistický blok nemá silnú protiváhu

Nacionalizmus a extrémizmus predstavujú vážnu existenčnú hrozbu pre demokraciu a mier v Európe a vo svete, nie sú prejavom vlastenectva.  Slovensko a Európa potrebujú namiesto nacionalizmu rozvoj zodpovedného vlastenectva a férovú spoluprácu ako soľ. Najväčšou hrozbou pre Slovensko je vznikajúca korupčno-fašistická koalícia, ku ktorej sa môžu pridať ďalší nacionalisti a extrémisti. V našom programe ponúkame demokratickú alternatívu. Ponúkame očistenie a sfunkčnenie štátu, demokraciu a dlhodobý rozvoj založené na zodpovednom vlastenectve a spolupráci.

Koalícia PS/SPOLU nie je jediná, ktorá vidí reálnu hrozbu pre demokraciu v nacionalizme a extrémizme. Posledné spoločné hlasovanie vládnej koalície s fašistami za obmedzenie práva občanov na informácie je vážnym varovaním. Korupčníci, nacionalisti a fašisti formujú pevný blok. Zatiaľ nemajú konsolidovanú protiváhu a ak vyhrajú, odhlasujú si čo len budú chcieť a demontujú demokraciu. Spolupráca demokratických síl nie je marketingové heslo, ale existenčná nutnosť.

Tento blog bol pôvodne zverejnený na webe SME.sk.