Pavel Macko

Dokedy nás budú tajní vodiť za nos?

Autor: Pavel Macko
Publikované november 28, 2019


Vojenské spravodajstvo dlhodobo sleduje opozičných politikov a náhradný premiér zvoláva bezpečnostné rady. Občania medzitým nechápu, odkiaľ jeden generál nadobudol majetok. Prečo kryjú riaditeľa spravodajstva?

Otázka, kto a hlavne prečo kryje riaditeľa Vojenského spravodajstva je stále naliehavejšia. Jej nezodpovedanie vyvoláva čoraz väčšie obavy o štát a jeho charakter.  Najnovšie sa jej venoval Marek Vagovič vo svojom komentári:

Facka do tváre poctivým vojakom

Postoj  Gajdoša a Pellegrinniho k majetku riaditeľa Vojenského spravodajstva je fackou do tváre všetkým pozostalým po tých, čo za svoju krajinu zahynuli pri plnení úloh. Tí síce dostali odškodné, ale otcov a mamy im nikto nenahradí. O zabezpečení možností pre svoje rodiny a deti na úrovni rodiny pána generála Balciara môžu len snívať. Čoho sa Gajdoš bojí, že nemá problém priznať riaditeľovi tajných niekoľkonásobný plat premiéra tohto štátu? A s ním aj budúci 10 až 15 násobný dôchodok priemerného občana?

Ale ani tento nehorázny príjem po dobu pár rokov nevysvetľuje majetok generála Balciara. To, od koho ho nadobudol ho priam diskvalifikuje na činnosť v bezpečnostných službách štátu. Zviezli sa pri tom aj jeho kolegovia. Na toto občania nepotrebujú vojenské spravodajstvo za obrovské peniaze.

Ako sa môžu občania cítiť bezpečne, keď vidia, že niektorí štátni úradníci majú rozprávkové majetky? Najme tí, čo sú vybavení mimoriadnymi právomocami na zásah do súkromia, slobody a života ostatných občanov. Sú všade a sú politickí nominanti vládnych strán. Dodnes nebol nikto postavený pred spravodlivosť za nezákonné lustrácie, zametanie káuz pod koberec, zneužitie tajných služieb a orgánov činných v trestnom konaní na diskreditáciu kritikov, ako v prípade Romana Mikulca.

Ako môžu občania veriť vo férový štát a rovnosť šanci pri službe v bezpečnostných zboroch , keď si ľudia ako Pellegrinni a Gajdoš a ich stranícki bossovia robia čo chcú a likvidujú kariérny systém v ozbrojených zložkách štátu? Niet sa čo čudovať, že miesta vojakov a policajtov sú neobsadené. Na radových vojakov a policajtov nie je dosť peňazí na platy a poriadny výstroj a výzbroj.

Už dnes máme páky na odpadlíkov

Páni Pellegrinni, Gajdoš a Balciar by mali skončiť s divadlom a vyložiť karty na stôl. Ak majú čisté svedomie, nemajú čo tajiť. Mali by sa dobrovoľne podrobiť overeniu svojho majetku, dôvodov svojho konania a bezpečnostnému pohovoru.

Podľa §14 ods. 2 písm. c) bod 11) Zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností sa za bezpečnostné riziko považuje aj to, že osoba disponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná priznaným príjmom a ktorého legálnosť pôvodu nie je schopná alebo ochotná preukázať.

Podľa § 25 ods. 4) zákona č. 215/2004 Z.z. sa psychofyziologické overenie pravdovravnosti  uskutoční vždy, ak sú vyjadrenia navrhovanej osoby v rozpore so zistenými skutočnosťami, ktoré by mohli byť prekážkou na vydanie osvedčenia alebo dôvodom na zrušenie platnosti osvedčenia.

V prípade Vojenského spravodajstva povinnosť podrobiť sa psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti vyplýva všetkým príslušníkom VS podľa §20a  zák. č. 198/1994 Z.z. o vojenskom spravodajstve. S výnimkou pána riaditeľa. Ten určuje pravidlá pre všetkých ostatných, ale nie pre seba. Ak je čestný a majetok nadobudol poctivo, môže sa dobrovoľne podrobiť tomuto úkonu pred novinármi alebo osobitným kontrolným orgánom NR SR.

Členovia vlády nepotrebujú bezpečnostnú previerku, prístup k utajovaným skutočnostiam majú zo zákona. Ale aj páni Pellegrinni a Gajdoš by sa mali dobrovoľne podrobiť rovnakému úkonu a zodpovedať pár jednoduchých otázok. Je to lepšie ako podávať neskôr vysvetlenie vyšetrovateľovi prečo nekonali, keď mali.

Tento blog bol pôvodne zverejnený na webe SME.