Pavel Macko

Kto by nechcel pekný plat a tučnú odmenu?

Autor: Pavel Macko
Publikované december 11, 2019


Nehorázne odmeny pre pár vyvolených politických poskokov vo výške ročného platu radových vojakov ľudí z armády alebo polície skôr vyženú ako prilákajú. Politickú korupciu a papalášstvo treba nahradiť spravodlivým systémom.

Ak chceme, aby bezpečnostné zložky a ozbrojené sily dobre fungovali a prichádzali do nich kvalitní ľudia, musíme  podstatne zatraktívniť profesionálnu službu vojakov, policajtov, záchranárov a ďalších bezpečnostných zložiek. Najdôležitejšie je zabezpečiť férové podmienky služby, odmeňovania a kariérneho rastu pre všetkých príslušníkov.  Na jednej strane je prirodzená snaha politikov kupovať si potenciálnych voličov prostredníctvom rôznych odmien a balíčkov, najme pred voľbami. Dáva ich totiž z verejných zdrojov politik, či už premiér, minister, alebo skutočný šéf rezortu ako v prípade generálneho tajomníka na obrane. Ten sa uchádza o podporu voličov. Na druhej strane to demotivuje a demoralizuje zvyšok personálu.

Dajme vyššie platy, ale spravodlivo a systémovo

Na samotnej odmene nie je nič zlé. Veď kto by nechcel vyšší plat, alebo tučnú odmenu? Ľudia tvrdo pracovali a každému euru naviac sa potešia. Odmeny nad rámec bežného platu alebo mzdy sú štandardným motivačným nástrojom aj v „tvrdo kapitalistických“ firmách. Prečo by mali byť výnimkou štátne a verejné organizácie?

Problém súčasného systému platov a odmien v štátnych organizáciách je ale v ich miere a vo forme. Bolo by absolútne amorálne a devastujúce, ak by napríklad úradníčka na MO SR mala mať odmenu desaťtisíc eur, pričom mesačný nástupný plat vojaka je niečo vyše 780 eur. Ministerstvo obrany odmeny tradične tají a tak môžem vychádzať len z neoverených informácií z prostredia rezortu. Kladiem si však otázku, či podala napríklad hovorkyňa ministerstva obrany výkon nad rámec svojich povinností väčší ako jeden radový vojak za celý rok? Pritom ten vojak alebo policajt riskuje svoj život a na druhej strane práve strategická komunikácia rezortu obrany nie je jeho silnou stránkou.

Ministerstvo obrany a predstavitelia SNS, ktorí ho vedú, pripravili novelu zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov. Súčasťou novelizácie je aj plánované zvýšenie platov profesionálnych vojakov a prakticky úplná likvidácia pôvodného kariérneho systému a devalvácia vojenských hodností. Táto novela ale neprináša žiadne podstatné skvalitnenie  podmienok služby. Okrem sľúbeného zvýšenia platov, ktorého účinnosť bola čisto náhodou odložená až na volebný mesiac.

Do roku 2005 bol systém odmeňovania profesionálnych vojakov nastavený tak, že okrem obligatórnej zložky platu, velitelia mali k dispozícii aj motivačnú fakultatívnu zložku. Tá existovala  v podobe mesačného osobného príplatku v dispozícii nadriadeného a mimoriadnych odmien. Toto všetko bolo v roku 2005 zrušené a zostala len možnosť mimoriadnej odmeny. Ale tú už neudeľujú velitelia, ale osobne minister obrany. Rovnako, len politik, minister obrany môže mimoriadne povyšovať. Úžasná moc a nástroj na politickú korupciu. Nehovoriac o tom, že minister nemôže predsa vedieť, ako v skutočnosti jednotliví vojaci plnia úlohy. Takže aj tak dostane návrhy na odmeny a  povýšenie od veliteľov. Ale je to on, kto ich veľkoryso rozdáva.

Politicky podmienené príplatky namiesto platu?

V prípade ministerstva vnútra je to ešte trocha inak. Jeho vedenie je prepolitizované a zamestnané riešením káuz ohrozujúcich stabilitu vládnej strany. Preto ani len nedokázalo pripraviť zákon, ktorým by sa upravili platové podmienky tisícov jeho príslušníkov uniformovaných zložiek. Po tom, čo Gajdoš predložil návrh na zmenu platov vojakov, tak ho začalo vnútro politicky bombardovať. Namiesto toho, aby aj na vnútre prijali adekvátne riešenie. Nakoniec sa Smer, totálne ovládajúci bezpečnostné zložky s výnimkou armády, vynašiel a prišiel s politicky výhodným riešením. Zvýšenie platov príslušníkom MV SR zahrnuli do osobných príplatkov. Nie sú teda súčasťou nárokových platov.

Dokonca pán premiér, pózujúci ako symbol „zodpovednej zmeny“ , hneď za horúca využil situáciu. Zdvorilo upozornil policajných funkcionárov, že súčasné zvýšenie platov majú od strany Smer. Premiér ho môže garantovať len do volieb, lebo ak voľby „nedopadnú dobre“, tak možno ani príplatky nebudú. Premiéra z topiacej sa lode “Smer“ do istej miery chápem, ale s jeho postupom zásadne nesúhlasím. Rezort vnútra a vláda mali dosť času na to, aby mohli pripraviť takú zmenu legislatívy, ktorá by systémovo riešila platy príslušníkov rezortu vnútra ako zákonnú náležitosť. Lenže radosť zo zvýšenia platov a vďačnosť autorom zákonnej úpravy by rýchlo vyprchali a pán premiér a ministerka by stratili nástroj politického marketingu pred voľbami.

Ani najnovšia novela Zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov neodstránila zásadný problém v odmeňovaní a kariérnom systéme profesionálnych vojakov. Velitelia, ktorí najlepšie vedia, kto a ako plní úlohy, sú v tomto systéme naďalej sekundárnymi hráčmi. Podobne je to aj u iných bezpečnostných zložiek.

Tisíce neobsadených miest a žiadne riešenie

V ozbrojených silách a bezpečnostných zložkách sú tisíce neobsadených miest. Patetické rady niektorých finančných analytikov sú nezmyselné. Tí radia, že ak tieto miesta nevieme dlhodobo obsadiť, treba tabuľky natrvalo zrušiť. Netvrdím, že niekde nie sú rezervy. Ale tabuľkové miesta a štruktúry sa tvorili na základe analýzy možných úloh. Bezpečnostné zložky a ozbrojené sily sú budované na možné krízové scenáre. Nie sú to výrobné fabriky s pravidelným rytmom a produkciou. To, čo sa niekedy zdá laikom zbytočne veľa, sa môže veľmi rýchlo v prípade mimoriadnej situácie ukázať ako poddimenzované.

Komplexný zásah pri individuálnej mimoriadnej udalosti, aký sme videli v Prešove, je názornou ukážkou, že pri plánovaní štruktúr treba rešpektovať názory a odporúčania odborníkov. Zásah bol komplexný a v rámci daných možností, pričom sa používali aj sily a prostriedky, ktoré bežne nevidieť.  Plošné rušenie neobsadených tabuliek a štruktúr môže veľmi rýchlo viesť k tomu, že napríklad armáde zostane bojové vozidlo bez tabuľkového miesta vodiča.

Ak chceme tisíce prázdnych miest vojakov, policajtov a ďalších zložiek zaplniť kvalitným personálom, potrebujeme systémové zmeny a nie krátkodobý politický marketing. Je potrebné aktualizovať zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov, ale aj legislatívu pre ostatné rezorty a zložky. Podmienky kariérneho rastu  a odmeňovania je treba nastaviť tak, aby motivovali k lepším výkonom. Dajme vojakom a policajtom viac. Ale aj pýtajme od nich vyššie profesionálne výkony a služobnú disciplínu. Tieto zložky nemôžu fungovať  ako zle nastavený zaopatrovací ústav visiaci na šnúrke od gatí politikov. Potrebujeme agilné a výkonné bezpečnostné zložky štátu, ktoré trvale plnia úlohy a sú pripravené na nepredvídateľné udalosti.

Rozdávanie trafík nepomôže

Policajti a vojaci hliadkujú za pár eur alebo náhradné voľno, ktoré si nikdy nevyčerpajú, v uliciach našich miest. Úradníci v teplých kanceláriách si zatiaľ zrejme rozdávajú odmeny vo výške ich ročných platov. Štátne zložky potrebujú zásadnú zmenu. Tá musí prísť aj do ich kariérneho systému. Najmä na ministerstve vnútra si už zvykli obsadzovať vysoké funkcie bývalými biznismenmi. Naposledy v prípade kontroverzného námestníka u hasičov. Občania aj ich kolegovia sa len ťažko zbavia dojmu, že jediným účelom takýchto nominácií je vylepšenie ich biznisových profilov. Lacná obhajoba ministerky, že ide o skúseného hasiča neobstojí. Rovnako skúsených príslušníkov bez podnikateľského pozadia a politickej podpory sú možno desiatky. Ale nikdy v súčasnom systéme nedostanú šancu. Oberú ich o ňu stranícki nominanti.

Tento systém treba zásadne zmeniť, aby bol férový pre všetkých a vojaci a príslušníci bezpečnostných zložiek mohli byť hrdí na svoje zbory. 

Tento blog bol pôvodne zverejnený na webe SME.