Simona Petrík

Násilie naše každodenné

Autor: Simona Petrík
Publikované december 18, 2019


Rodovo podmienené násilie je na Slovensku každodenná realita. Na niektoré prejavy násilia voči ženám sme si však privykli do miery, že ich považujeme za normálne a nerozumieme, prečo sa obete v takom prípade sťažujú na agresivitu. Verejnosť i politici spozornejú až vtedy, keď sa stane tragédia. Aby sme však mohli proti násiliu bojovať už v zárodku, potrebujeme si naň vypestovať väčšiu citlivosť.

V článku preto približujem príbehy troch žien, na ktorých bol spáchaný typ násilia, nad ktorým zvyčajne spoločnosť mávne rukou. Zároveň vysvetľujem, prečo je dôležité hovoriť nahlas o všetkých typoch násilia páchaného na ženách…

Prečítajte si celý blog tu.