Martin Pekár

Zmluva na výber mýta pripraví Slovensko o 110 km diaľnic

Autor: Martin Pekár
Publikované december 19, 2019


V poslednom období sa konečne hovorí o neefektívnom mýte. O tom, že štát stále nevlastní mýtny systém a výnosy z neho sa nevracajú v dostatočnej miere štátu a občanom. Ako to teda je?

Príliš nízke výnosy

Kontrola NKÚ odhalila veľké plytvanie na prevádzkovaní mýta. Ani inak ako výsmechom sa nedá pomenovať efektivita výnosu na úrovni 45 centov z každého eura mýta, teda efektivita na úrovni 1,9. Len na porovnanie efektivita v Rakúsku je na úrovni 8,3! To sa potom ASFINAG-u stavajú diaľnice. Do konca obdobia poskytovania služby (2022) zostávajú 3 roky. Celkový výnos je preto možné očakávať na úrovni viac ako 2,5 mld. EUR teda ešte cca 700 mil. EUR je pred nami. Pri efektivite ako v Rakúsku by sa podarilo z týchto prostriedkov postavať viac ako 110 km diaľnic v mierne hornatom teréne.

Ešte si zabezpečiť posledný veľký kšeft

V týchto dňoch má NDS rokovať o prípadnom znížení nákladov na výber mýta pri uplatnení 5 ročnej opcie. Prečo je to tak narýchlo, keď ostáva do využitia opcie viac ako 24 mesiacov, je viac ako jasné. Do volieb zostávajú približne 2 mesiace a nominanti tejto vlády majú evidentne za úlohu ešte dotiahnuť do konca ich posledný veľký kšeft. NKÚ označila predmetný kontrakt za vysoko neefektívny a výsledky predloží Výboru NR SR pre financie a rozpočet, Výboru pre hospodárske záležitosti, ministrovi dopravy. Vzhľadom na závažnosť zistení budú výsledky kontroly zaslané prezidentke SR predsedovi NR SR a Vláde SR. A aj napriek tomu rokuje manažment NDS so SKY TOLL o prípadnom znížení. Je viac ako isté, že firma ktorá roky doslova parazitovala na mýtnom systéme nie je schopná ho ďalej prevádzkovať výhodne pre štát. Ak by sa súčasný manažment NDS rozhodol využiť 5 ročnú opciu tak, naša koalícia PS/SPOLU je pripravená spraviť všetko preto, aby bola táto extrémne nevýhodná zmluva ukončená najneskôr v roku 2022 či už prostredníctvom zahájenia fázy prevodu služby alebo dokonca výpovede zo zmluvy bez udania dôvodu podľa čl. 16.2 obchodných podmienok.

S prípravou súťaže treba začať už teraz

Jediné čo môže súčasné vedenie NDS spraviť, ak si chce ešte zachovať akú takú tvár je, aby začalo zodpovedne pripravovať nové súťažné podmienky ktoré budú zohľadňovať aj to, že systém a jeho komponenty po splatení prejdú do majetku NDS a nebude sa opakovať situácia, že sa zaplatí za system, ale ten zostane v rukách súkromníka. Prípadné uplatnenie opcie bude podrobené orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie z trestného činu nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami.

Tento blog bol pôvodne zverejnený na webe SME.