Jaroslava Lukačovičová

Môže otecko živnostník poberať materské a podnikať? Oplatí sa mu to? Tu je správna odpoveď

Autor: Jaroslava Lukačovičová
Publikované február 2, 2020


Počet oteckov na rodičovskej dovolenke, ktorí poberajú materské, v posledných rokoch rapídne stúpol, čo je veľmi povzbudivá informácia. Veľmi veľa mamičiek, ale aj oteckov, mi píše a pýta sa, akým spôsobom môže otecko poberať materské, ako oň požiadať a kedy sa to vlastne oteckovi vôbec oplatí. V tomto blogu by som rada poukázala na to, že pre otecka živnostníka, je poberanie materského aspoň slabou náplasťou na vysoké odvodové zaťaženie živnostníkov, a ak je možnosť, oplatí sa ho vyčerpať.

Podľa zákona o sociálnom poistení môže okrem matky čerpať materské aj iná osoba a okrem osôb vymenovaných v zákone to môže byť otec dieťaťa, ktorý s matkou uzatvorí dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti. Takejto osobe je na rozdiel od matky poskytované materské v období 28 týždňov (je logické, že otecko sa nepotrebuje 6 týždňov pripravovať na pôrod). Čo teda musí splniť otec živnostník, aby mohol požiadať o materské?…

Celý blog si môžete prečítať tu.