Jaroslava Lukačovičová

Kedy daňové priznanie podať nemusíte a kedy sa vám ho napriek tomu podať oplatí?

Autor: Jaroslava Lukačovičová
Publikované február 9, 2020


Marec, poberaj sa na daňový úrad starec, sa blíži. Pre väčšinu z nás sú dane strašiakom nielen kvôli tomu, že vyvolávajú predstavu ďalšieho výdavku, ale aj samotné vyplnenie a podanie daňového priznania pri jeho komplikovanosti a rozsahu je poriadnou nočnou morou. Preto sme tu my, účtovníci, a v duchu hesla „Účtovníka potrebuje každý“ sa vám dnes pokúsim poradiť, kedy vás strašiak menom daňové priznanie zaujímať nemusí, a kedy by ste sa s ním mohli popasovať, pretože vám naopak, peniažky môže priniesť.

Kto teda daňové priznanie podať nemusí?

Z právnických osôb sú to títo daňovníci:

  • Spoločnosť, ktorá je v likvidácii alebo konkurze a neuplynulo obdobie stanovené zákonom
  • Všetky organizácie nezriadené na podnikanie (nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, občianske združenia…), ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (dary, 2 %, dedičstvo) alebo príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou (úroky v banke)
  • Občianske združenia, ak majú okrem vyššie uvedených príjmov už iba príjmy z členského, ktoré je uvedené v stanovách združenia
  • Rozpočtové a príspevkové organizácie, ak majú iba príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou a príjmy oslobodené od dane z príjmov…

Celý blog si môžete prečítať tu.